• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

2023/06/02

       สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                             
  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ดังนี้
          1. วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์  กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดยมีข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากาเข้าร่วม
          2. วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานทีมประเทศไทย                   
ในนครโอซากาได้ร่วมกันตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนไทย   
ในจังหวัดวากายามะ ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าสาลีบุญวากายามะ
                                                ********************
                   
 
   

                                      

    
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策