• หน้าหลัก
  • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโกะ

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโกะ

2023/06/08

         เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าพบหารือกับนาย Motohiko Saito ผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโกะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
          ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดเฮียวโกะ โดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอื่น ๆ ของจังหวัด เช่น ด้านพลังงานสะอาดและนวัตกรรมด้านการแพทย์
                                                         ********************
                               


                                          


              
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策