• หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 16

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 16

2023/06/19

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา
ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 สวนสาธารณะ Edion Hisaya Odori เมืองนาโกยา
โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์
กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองนาโกยา  ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมของเมืองนาโกยาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม
          งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งสริมความนิยมไทย โดยเผยแพร่อาหาร สินค้า
บริการและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ในเมืองนาโกยาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในปีนี้มีการออกร้านทั้งหมด 46 คูหา ซึ่งรวมคูหาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา
และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) และในโอกาสดังกล่าว ทีมประเทศไทยได้พบคนไทยที่เดินทางมาทำงานหรือฝึกงาน
กับบริษัทยามาโมริด้วย

   

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策