• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

2023/07/27

                สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโอซากา โดยมีนายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานในพิธี
และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลด้วย        

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策