• หน้าหลัก
  • การประกวดแต่งชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 51 จัดโดยสถาบัน Nihonwasougakuen

การประกวดแต่งชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 51 จัดโดยสถาบัน Nihonwasougakuen

2023/08/01

          เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วม
กล่าวแสดงความยินดีในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประกวดแต่งชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 51                             
ซึ่งจัดโดยสถาบัน
Nihonwasougakuen ที่โรงแรม Shin Osaka Esaka Tokyu Rei Hotel โดยมีนายกเทศมนตรีเมือง Suita

ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่จีน ณ นครโอซากา สมาชิกของสถาบัน Nihonwasougakuen จากทั่วประเทศญี่ปุ่น 
สมาคมไทย-ญี่ปุ่น (กิโมโน) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
          ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีและขอบคุณ คุณ Hiroko Matsushima
ประธานสถาบัน Nihonwasougakuen และสมาชิกของสถาบันฯ ที่ได้ดำเนินการจัดการประกวดการแต่งกาย
ด้วยกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยส่งเสริมให้การประกวดเป็นโอกาสสำคัญและช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานอันเป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
          สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนโล่รางวัล 2 ประเภท ได้แก่สาขาชุดกิโมโนแขนสั้น (Tomesode)
และสาขาชุดกิโมโนแขนยาว (Furisode) ในการประกวดครั้งนี้ด้วย

          

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策