วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

2023/10/13

                                                            ข่าวประชาสัมพันธ์
                                                           วันนวมินทรมหาราช
                                                            13 ตุลาคม 2566

                                                       ---------------------------------------
                    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดยมีนายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา      
เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน
วันนวมินทรมหาราช ที่วัด Nenbutsushu Sampozan Muryojuji จ. เฮียวโกะ ซึ่งพิธีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพระสงฆ์และชาวญี่ปุ่นรวมประมาณ100 คน
                                                         ********************


     
 

  

 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策