• หน้าหลัก
 • การประชุมประจำปีของสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย และปาฐกถาเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

การประชุมประจำปีของสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย และปาฐกถาเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

2024/05/27

            ข่าวประชาสัมพันธ์
      การประชุมประจำปีของสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย
     และปาฐกถาเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
           ----------------------------

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย จังหวัดเกียวโต ได้จัดการประชุมประจำปีขึ้น
ที่หอประชุม Hito Machi Koryukan จังหวัดเกียวโต ในโอกาสดังกล่าว นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ได้กล่าวปาฐกถาเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน รวมถึงความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ
กับสมาคมฯ
          สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ที่จังหวัดเกียวโต เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน กิจกรรมนำนักศึกษาไทยและคนไทยทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเกียวโต การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย และงานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2567
         
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย 身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策