• หน้าหลัก
  • การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

2024/05/28

                                                                                  ข่าวประชาสัมพันธ์
     การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
                                                                      ----------------------------
                    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ 50 คน
          ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
          การจัดการศึกษาของญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
          โอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญนายชิเกโยะ คิมุระ ประธานสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย
          บรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของญี่ปุ่น โดยสรุปแนวทางหลักสูตร สถานการณ์และปัญหาด้าน
          การศึกษาของญี่ปุ่นรวมถึงแนะนำสมาคมฯ ภายหลังการบรรยาย กงสุลใหญ่ฯ และนายคิมุระได้ตอบคำถาม
          และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
          นักเรียนระหว่างสมาคมฯ และโรงเรียนภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครด้วย          


     
 
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策