• หน้าหลัก
  • กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

2024/06/06

                                                  

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยนายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยคู่สมรส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
หน่วยงานทีมประเทศไทย นักศึกษาไทยและประชาชนไทยในภูมิภาคคันไซและชิโกกุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ให้แก่สภากาชาดญี่ปุ่น ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต สภากาชาดญี่ปุ่น จังหวัดโอซากา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทโอซากา


       
      


 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策