• หน้าหลัก
  • มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมมอบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมมอบทุนการศึกษา

2020/11/18

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี-เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมมอบทุนการศึกษา

 ---------------------------------------

 

       เมื่อเดือนเมษายน 2563 มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science (KUAS) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่จังหวัดเกียวโต ได้เปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก         
 โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
(ร้อยละ 35) และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวรกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ    เพื่อรองรับสังคมโลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันและยืนยันสถานะการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมไฮเทคของจังหวัดเกียวโต ซึ่งมีบริษัทชั้นนำด้านเกม เครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เช่น บริษัท Nintendo ผู้ผลิตการ์ดเกมและวิดีโอเกม บริษัท Kyocera ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เซรามิก และบริษัท Omron ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย KUAS      จะได้เรียนรู้บรรยากาศแบบ “on the job training” ในบริษัทชั้นนำเหล่านี้

                 ในแต่ละปีการศึกษา (กันยายน - พฤษภาคม) มหาวิทยาลัย KUAS       จะให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ดังนี้ 1)) ทุน Super KUAS-E (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก) ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าทั้งหมด และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีก 1,200,000 เยน (ประมาณ 360,000 บาท) ต่อปี (2) ทุน KUAS-E ระดับ I (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี-เอก) ทุนร้อยละ 100 หรือยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าทั้งหมด (3) ทุน KUAS-E ระดับ II (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี-โท) ทุนร้อยละ 50 หรือลดค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าให้ร้อยละ 50 และ (4) ทุน KUAS-E ระดับ III (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี-โท) ทุนร้อยละ 30 หรือลดค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าให้ร้อยละ 30ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย KUAS ไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนทุนที่ให้ในแต่ละปี แต่จะพิจารณาจากใบสมัคร ผลการเรียน และคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (คะแนนขั้นต่ำของการสอบวัดผลภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ดังนี้ TOEFL iBT - 80 / IELTS - 6.0 / PTE - 50 / Duolingo English Test - 105)
                 มหาวิทยาลัย KUAS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 ปัจจุบั เปิดสอนในระดับปริญญาตรี-เอก ใน 5 สาขาวิชาได้แก่ คณะชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์และ  การบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข         
และล่าสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ       
  รวมนักศึกษาไทย เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรไทย โดยมีนาย
Shigenobu Nagamori ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย KUAS และเจ้าของบริษัท NIDEC ผู้ผลิตด้านมอเตอร์รายใหญ่ของโลกและมีบริษัทลูกในไทย 5 แห่ง เป็นผู้สนับสนุน เนื่องจากเห็นว่าแม้ไทยจะมีวิศวกรเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดวิศวกรผู้ผลิตด้านมอเตอร์ โดรน และรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยได้รับทุน Super KUAS-E       ระดับปริญญาโท   แล้ว 1 คน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.kuas.ac.jp/en/downloads           
หรือติดต่อมหาวิยาลัย KUAS โดยตรงที่ engdepten@ kuas.ac.jp
หรือ 
saito.mika@kuas.ac.jp

     
                
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策