• หน้าหลัก
  • 4 มี.ค. 62 นายนฤชัย นินนาทรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต 

4 มี.ค. 62 นายนฤชัย นินนาทรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต 

2019/03/04

        เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนฤชัย นินนาทรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต (Japan-Thailand Friendship Association of Kyoto Prefectural Assembly)ที่โรงแรม ShinMiyakoHotel “Yomeiden” เมืองเกียวโต โดยนาย Masaharu Murataประธานสภาจังหวัดเกียวโต และนาย Shuichi Yamauchi รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโต เข้าร่วมด้วย
        สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโตมีสมาชิก ๔๔ คน มีนาย Hiroshi Sugayaสมาชิกสภาจังหวัดเกียวโตเป็นประธาน และได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การสนับสนุนสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดเกียวโต อย่างต่อเนื่อง และมีกำหนดจะจัดงานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ ที่จังหวัดเกียวโตในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒เพื่อส่งเสริมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
        นายนฤชัยฯ ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดย้ำความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกียวโต บทบาทด้านการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่โดดเด่น การพัฒนาเกียวโตให้เป็น “Smart City” ที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เมืองอื่นๆ ที่ผ่านมาจังหวัดเกียวโตมีส่วนสำคัญในความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุน เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีคณะจากประเทศไทยในทุกระดับเยือนจังหวัดเกียวโตอย่างต่อเนื่องโดยการเดินทางเยือนจังหวัดเกียวโตของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการลงทุนไทย-ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จและสะท้อนความสำคัญของมิติด้านเศรษฐกิจในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดเกียวโตและได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
  

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策