• หน้าหลัก
  • 12 มี.ค. 2562 นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มหาวิทยาลัย Osaka

12 มี.ค. 2562 นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มหาวิทยาลัย Osaka

2019/03/12

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มหาวิทยาลัยOsakaมีผู้เข้าร่วมประมาณ๘๐คนประกอบด้วยศาสตราจารย์ShojiroNishioอธิการบดีมหาวิทยาลัย Osaka ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมไหสวริยะรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัยและนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Osaka 
        การเปิดศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลในต่างประเทศแห่งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย Osaka ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
        รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่า โครงการJoint Campus Project ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย Osaka สะท้อนความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งอันสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าการเปิดJoint Campus ที่มหาวิทยาลัยมหิดลและการเปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มหาวิทยาลัย Osaka จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาการแลกเปลี่ยนบุคคลากรรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยOsaka ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策