• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย

2020/08/07

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย
 

   

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายชิเกโยะ คิมูระ ประธานสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Education Exchange Society) ได้เข้าพบนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เพื่อรายงานเกี่ยวกับการ       
จัดกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย ณ นครเกียวโต การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมปลายของไทยและญี่ปุ่น และการจัดทัศนศึกษาให้แก่สมาชิกสมาคมฯ นักศึกษาไทย และชุมชนไทย
ในจังหวัดเกียวโต กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งชื่นชมสมาคมฯ ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในระดับเยาวชนและท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินจำนวน 100,000  เยน แก่สมาคมฯ เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ

          สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทยก่อตั้งเมื่อปี 2524 ที่จังหวัดเกียวโต เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร 
ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง แม้ปีนี้ สมาคมฯ จะไม่สามารถจัดกิจกรรมประจำปีหลายงาน เนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่ได้ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เน้นกิจกรรมที่มีขนาดเล็กลงและหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนด้านดนตรี และความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

********************


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策