• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย

2020/08/07

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย
 
 
  
      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Osamu Akagi ประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยและคณะเข้าพบนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เพื่อรายงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดเสวนาประจำปีเกี่ยวกับประเทศไทย การแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์และโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง และการแปลหนังสือประวัติศาสตร์ไทย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมสมาคมฯ ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาและวิชาการ และมอบเงิน จำนวน 100,000 เยน เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ
สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เป็นเครือข่ายบุคคลที่ชื่นชอบประเทศไทยและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบ 30 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ ในปีนี้ สมาคมฯ มีแผนจัดกิจกรรมงานเสวนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น แต่จำเป็นต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

                                              ***************************

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策