แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

Date Category Topics
2018/10/12 ปีงบประมาณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2018/10/12 ปีงบประมาณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเทศกาลไทยในเขตคันไซ(นครโอซากา) ครั้งที่ 17
2018/08/15 ปีงบประมาณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2018/03/02 ปีงบประมาณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่า Pocket Wi-Fi สำหรับโครงการกงสุลสัญจรประจำปี 2561
2018/03/02 ปีงบประมาณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเทศกาลไทยในเขตคันไซ(นครโอซากา) ครั้งที่ 16
2018/01/10 ปีงบประมาณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2017/11/02 ปีงบประมาณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策