• หน้าหลัก
  • 23 มี.ค.2562 นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมพิธีเปิดงาน Keihanna Thai Festival

23 มี.ค.2562 นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมพิธีเปิดงาน Keihanna Thai Festival

2019/03/23

     เมื่อวันที่๒๓ มีนาคม๒๕๖๒นายนฤชัย นินนาทรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานKeihanna Thai Festival ที่Keihanna Plaza จังหวัดเกียวโต
    งานดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างKeihanna Science City (หรือKansai Science City) กับประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าไทยการจัดบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยการนำเสนออาหารไทยและการแสดงบนเวทีเช่นการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการสาธิตมวยไทยเป็นต้น
    งานKeihanna Thai Festival มีผู้เข้าชมงานหลายพันคนเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการผู้จัดงานได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากจังหวัดเกียวโต และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากา 
 
 
 
 
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策