กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2021/09/15 information บทความ :Automation & Robotics to Redefine Thailand’s Industries
2021/09/15 information บทความ : We Care Network Delivers Home Isolation Care Packages
2021/09/14 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับประธานบริษัท Codomo Energy และเจ้าของร้าน Café Amazon สาขาญี่ปุ่น
2021/09/14 information กงสุล และเจ้าหน้าที่ด้านกงสุลและด้านเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าพบหารือผู้แทนคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของเนติสภาโอซากา
2021/09/14 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์สรุปพัฒนาการโครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศไทย
2021/09/08 information บทความ Bajrasudha Gajanurak : A Royal Elixir to Strengthen Wild Elephants
2021/09/01 information E-book:Thailand for IMO Council 2022-2023
2021/09/01 information สื่อวีดิทัศน์ Seafarers as Key Workers
2021/08/06 information การจัดงาน TSAJ FESTIVAL 2021 งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
2021/08/06 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สนับสนุนกิจกรรมของ มิตรประเทศไทยในญี่ปุ่น


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.