กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2022/05/09 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ
2022/04/11 information บทความเรื่อง “From the sky, onto the mountains, and into the oceans” How Thailand’s water management in agriculture can support the global goals
2022/03/31 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หารือกับสำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครโอซากา
2022/03/29 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา แนะนำประเทศไทยให้แก่ชาวเมือง Moriguchi ของจังหวัดโอซากา
2022/03/29 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมแสดงความยินดีกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุดหมายเลข 60 ของพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี
2022/03/25 information Student Handbook สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับนักเรียนไทยในญี่ปุ่น จัดทำโดย สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
2022/03/10 information ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Bangkok Design Week 2022
2022/02/28 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมงาน Medical Japan 2022 Osaka
2022/02/09 information กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ ASCOT เมืองโกเบ
2022/02/04 information THAILAND SURGING AHEAD AS A POST-COVID MEDICAL HUB


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.