กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2022/09/28 News ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/09/26 News อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านการกงสุล
2022/09/23 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/09/15 News รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/07/14 News ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/07/11 News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุล
2022/03/14 News กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง และลงทะเบียน application MySOS Exclusive ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมาตรการ Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วขึ้น
2022/03/14 News มาตราการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นฉบับล่าสุด
2021/11/15 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2565
2021/08/16 News การยื่นขอ Vaccine Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2023/03/13 information Koyori Project
2023/03/10 information ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
2023/03/09 information ประกาศเรื่องการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
2023/02/20 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ – โอซากา – เชียงใหม่ ของสายการบิน Thai Vietjet Air
2023/02/17 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การต้อนรับคณะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2023/02/16 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานสัมมนาและเลี้ยงรับรองคณะกงสุลต่างประเทศ ประจำภูมิภาคคันไซ จัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานต่างประเทศ นครโอซากา
2022/12/29 information รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ Minoh
2022/12/28 information รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางโอซากา - กรุงเทพฯ ของสายการบิน Peach Aviation
2022/12/11 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women’s Federation for World Peace – WFWP)
2022/12/08 information การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.