กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2022/03/14 News มาตราการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นฉบับล่าสุด
2021/11/15 News วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประจำปี พ.ศ.2565
2021/08/16 News การยื่นขอ Vaccine Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส
2021/05/07 News กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในญี่ปุ่น
2021/03/11 News หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ
2020/07/07 News ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63
2020/06/19 News มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3
2020/04/13 News ช่องทางรับคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ในเขตคันไซและชิโกะกุ
2020/04/03 News มาตรการการบริหารจัดการการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศ
2020/04/02 News การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและการกักกันโรค


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2022/11/29 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยโอซากา
2022/11/28 information ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
2022/11/18 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันพระปกเกล้าในโอกาศศึกษาดูงานภูมิภาคคันไซ
2022/11/07 information A little learning goes a long way…
2022/11/04 information พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
2022/11/02 information ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2565
2022/10/28 information ประชาสัมพันธ์รางวัล Nagamori Awards ครั้งที่ 9
2022/10/25 information รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาของไทย ประจำปี 2565 ของเจแปนฟาวน์เดชั่น
2022/10/25 information พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
2022/10/17 information ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทย ที่จังหวัดเกียวโต


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.