กิจกรรม

ข่าวจากสถานกงสุลไทย

Date Category Topics
2020/04/02 News การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและการกักกันโรค
2020/03/27 News การปรับเปลี่ยนการให้บริการด้านกงสุล และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
2020/03/27 News เรื่องการตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
2020/03/27 News คำแนะนำสำหรับชาวไทยกรณีวีซ่าญี่ปุ่นกำลังจะหมดอายุ
2020/03/24 News การยกเลิกการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส
2020/02/24 News ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในคันไซ
2020/01/07 News การให้บริการงานหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร และนิติกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

Date Category Topics
2024/06/12 information การพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดโทกุชิมะ และการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโทกุชิมะ
2024/06/12 information การแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย ณ จังหวัดโทกุชิมะ
2024/06/06 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเตรียมเข้าร่วมงานเทศกาล Osaka Rainbow Fiesta 2024 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของ LGBTQI
2024/06/06 information สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
2024/06/06 information กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
2024/05/28 information การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
2024/05/27 information การประชุมประจำปีของสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย และปาฐกถาเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
2024/05/23 information การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ และ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ จ. โทกูชิมะ
2024/05/20 information งานสัมมนาธุรกิจในหัวข้อ “การลงทุนในประเทศไทย เจาะลึกข้อมูลด้าน ESG และพลังงานสะอาด”
2024/05/17 information การขยายโอกาส Startup ไทยในภูมิภาคคันไซ


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策

 

ปฏิทินวันหยุดของสกญ.